Poniedziałek – Piątek 8:00 – 20:00

Previous slide
Next slide

logopedia

Klinika APO Zdrowie w Katowicach oferuje kompleksową pomoc logopedy i neurologopedy. Holistycznie podejście do diagnostyki i leczenia, obejmujące również zaangażowanie specjalistów z dziedziny stomatologii, pozwala na wdrożenie wysoce skutecznej terapii.
Doświadczony logopeda na podstawie przeprowadzonego wywiadu i badań przedmiotowych rozpoznaje zaburzenia mowy, języka i komunikacji. Neurologopeda z kolei zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu nerwowego, w tym mózgu, nerwów, a także rdzenia kręgowego i mięśni.

W uproszczeniu:

  • logopeda – skupia się na problemach z procesem mówienia;
  • neurologopeda – skupia się na problemach funkcjonowania układu nerwowego.

Najliczniejszą grupą docelową leczenia logopedycznego i neurologopedycznego są dzieci. Im wcześniej dojdzie do rozpoznania wady lub choroby, tym większa szansa na poprawę jakości życia w przyszłości i pozbycie się problemów z komunikacją.

W zakres pracy logopedy i neurologopedy wchodzi m.in.:

  • terapia logopedyczna terapeuta dobiera rodzaj zabaw i ćwiczeń indywidualnie zgodnie z potrzebami małego pacjenta. Ich celem jest rozwój mowy i komunikacji z innymi;
  • terapia fonologiczna – polega na pracy z dźwiękami. Wszystko odbywa się na zasadach zabawy;
    terapia dysfazji – polega na pokonaniu problemów z mówieniem i komunikacją;
  • terapia afazji – specjalista opracowuje plan leczenia, którego celem jest pozbycie się problemów z językiem i komunikacją po urazie mózgu;
    terapia
  • niepełnosprawności intelektualnej – doświadczony neurologopeda pomaga najmłodszemu pokonać trudności związane z niepełnosprawnością intelektualną.

W jaki sposób praca logopedy/neurologopedy zazębia się z pracą lekarza stomatologa? Dane statystyczne pokazują, że wiele problemów z mową i komunikacją u małych dzieci związane są z wadami i chorobami uzębienia.
Ponadto dobry dentysta często korzysta z pomocy neurologopedy w przypadku planowania leczenia chirurgicznego, a także ustawienia aparatu ortodontycznego. Celem takiej współpracy jest uniknięcie problemów z mową. Pomoc logopedy jest warunkiem koniecznym, aby zapewnić prawidłową koordynację ruchową mięśni związanych z mową.

opieka po leczeniu

Zarówno leczenie logopedyczne, jak i neurologopedyczne na ogół musi być kontynuowane w warunkach domowych. W związku z tym lekarz przeprowadza szczegółową edukację rodzica, który wykonuje określone sekwencje ćwiczeń (mniej lub bardziej złożonych) u swojego dziecka lub uczy je wykonywać je samodzielnie. Systematyczność wykonywanych ćwiczeń przekłada się bezpośrednio na efekty leczenia.

FAQ

Pierwsza kontrolna wizyta u logopedy/neurologopedy powinna odbyć się najpóźniej w wieku 2,5 lat. Wyjątkiem są sytuacje, gdy dziecko ma problemy z ssaniem lub jedzeniem – wówczas należy zgłosić się na wizytę znacznie wcześniej. Bagatelizowanie problemu może go pogłębić.