Neurologopeda w Katowicach

Neurologopeda w APO zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób układu nerwowego, takich jak choroby mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów i mięśni. Specjalizują również się w leczeniu jednej lub kilku szczególnych chorób, takich jak choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane czy choroba Alzheimera.

Różnica między logopedą a neurologopedą

Neurologopeda jest specjalistą, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń rozwojowych, neurologicznych dotyczących mowy, języka i komunikacji. Logopeda natomiast specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń mowy, języka i komunikacji, bez względu na ich przyczynę. Innymi słowy, neurologopeda skupia się na problemach związanych z układem nerwowym, podczas gdy logopeda skupia się na problemach związanych z samym procesem mówienia.

Logopeda i neurologopeda współpracują ze sobą, by pomóc pacjentom z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji. Neurologopeda skupia się na diagnozowaniu i leczeniu przyczyn zaburzeń związanych z układem nerwowym. Logopeda natomiast skupia się na rehabilitacji i terapii językowej pacjenta. Współpraca między neurologopedą a logopedą pozwala na zbudowanie kompleksowego planu leczenia, który obejmuje zarówno diagnozę, jak i rehabilitację pacjenta.

Neurologopeda/logopeda dziecięcy

Neurologopeda i logopeda to specjaliści w APO Zdrowie, którzy pomagają dzieciom z problemami z mową, językiem i komunikacją. Oto kilka przykładów, w jaki sposób mogą oni pomóc:

 • Terapia logopedyczna: logoped pomaga dziecku rozwijać umiejętności językowe, takie jak rozumienie i mówienie, poprzez specjalistyczne ćwiczenia i zabawy.

 • Terapia fonologiczna: logopeda pomaga dziecku rozwijać umiejętności fonologiczne, czyli związane z dźwiękami języka, poprzez ćwiczenia i zabawy na dźwiękach.

 • Terapia dysfazji: neurologopeda pomaga dziecku z dysfazją, czyli trudnościami w mówieniu i komunikacji, poprzez specjalistyczne ćwiczenia i terapie.

 • Terapia afazji: neurologopeda pomaga dziecku z afazją, czyli trudnościami w języku i komunikacji po urazie mózgu, poprzez specjalistyczne ćwiczenia i terapie.

 • Terapia niepełnosprawności intelektualnej: neurologopeda pomaga dziecku z niepełnosprawnością intelektualną, czyli trudnościami w rozumieniu i nauce języka, poprzez specjalistyczne ćwiczenia i terapie.

Współpraca neurologopedy, logopedy oraz stomatologa

Współpraca neurologopedy, logopedy i stomatologa jest ważna, ponieważ wszyscy oni mogą współpracować, aby zapewnić kompleksowe leczenie. Neurologopeda może pomóc w diagnozie i leczeniu problemów związanych z mową i językiem u pacjentów, którzy mają również problemy z uzębieniem lub jamą ustną. Stomatolog może skorzystać z porad neurologopedy w zakresie ustawienia aparatu ortodontycznego lub planowania leczenia chirurgicznego, aby uniknąć pogorszenia problemów z mową pacjenta. Współpraca ta może również obejmować terapię logopedyczną dla pacjentów po leczeniu stomatologicznym, aby pomóc im powrócić do normalnego mówienia. Wszyscy trzej specjaliści mogą również współpracować, aby zapewnić pacjentom dostosowane rozwiązania i zminimalizować ryzyko powikłań po leczeniu.

Połączenie leczenia neurologopedycznego z leczeniem stomatologicznym może przynieść szereg korzyści dla pacjenta. Przede wszystkim, leczenie neurologopedyczne może pomóc pacjentowi w poprawie koordynacji ruchowej i siły mięśni, co pozwala na lepsze utrzymanie higieny jamy ustnej. Leczenie stomatologiczne z kolei, może pomóc pacjentowi w utrzymaniu zdrowych zębów i dziąseł, co pozytywnie wpływa na zdrowie jamy ustnej i umożliwia pacjentowi lepsze wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny jamy ustnej.

Ponadto, leczenie neurologopedyczne i stomatologiczne mogą również wzajemnie się uzupełniać. Na przykład, leczenie stomatologiczne może pomóc pacjentowi w poprawie mowy, co jest ważne dla pacjentów z trudnościami w mowie. Warto również pamiętać, że zdrowe zęby i dziąsła są ważne dla prawidłowego odżywiania się, co jest szczególnie ważne dla pacjentów z problemami neurologicznymi.
W związku z tym, połączenie leczenia neurologopedycznego z leczeniem stomatologicznym może przynieść szereg korzyści dla pacjenta, poprawiając jego funkcje motoryczne, koordynację ruchową, a także utrzymując zdrowie jamy ustnej i zębów.

Przykłady kooperacji specjalistów

 • Neurologopeda i logopeda mogą współpracować, aby pomóc pacjentowi z afazją (utratą zdolności mówienia i rozumienia języka) po udarze mózgu. Logopeda może pracować z pacjentem nad poprawą jego mowy, a neurologopeda może pracować nad poprawą jego rozumienia języka.
 • Stomatolog i logopeda mogą współpracować, aby pomóc pacjentowi z zaburzeniami artykulacji spowodowanymi problemami z zębami lub stawem skroniowo-żuchwowym. Logopeda może pracować z pacjentem nad poprawą jego wymowy, a stomatolog może pracować nad leczeniem problemów z zębami lub stawem.
 • Neurologopeda i stomatolog mogą współpracować, aby pomóc pacjentowi z dystonią (drżeniem mięśni) lub innymi problemami neurologicznymi, które wpływają na jego zdolność do mówienia.
 • Neurologopeda może pracować nad leczeniem problemów neurologicznych, a stomatolog może pracować nad poprawą stabilności jamy ustnej dla pacjenta.
 • Diagnozowanie i leczenie zaburzeń mowy i artykulacji spowodowanych problemami z uzębieniem lub szczęką.
 • Ocena i leczenie zaburzeń zgryzu, które mogą mieć wpływ na wymowę.
 • Tworzenie indywidualnie dopasowanych aparatów ortodontycznych dla pacjentów z zaburzeniami artykulacji.
 • Edukacja pacjentów i rodziców dotycząca prawidłowego szczotkowania zębów, dbania o jamę ustną i zdrowego odżywiania, co ma pozytywny wpływ na rozwój mowy i artykulacji.
 • Wspólne przeprowadzanie terapii dla pacjentów z trudnościami w mówieniu lub cierpiących na jednoczesne problemy z uzębieniem i mową.