Nasz zespół

Ortodoncja

Ortodoncja

dr Joanna Janusiewicz - Kierownik Zespołu

Absolwentka studiów specjalizacyjnych w dziedzinie ortodoncji na Uniwersytecie w Sienie.

Cierpliwa, zdyscyplinowana i utalentowana, z ponad 15-letnim doświadczeniem w leczeniu stomatologicznym. Liczne staże  kliniczne, aktywny udział w pracach Ortodontycznego Koła Naukowego,  finalizowana praca doktorska,  praktyka zawodowa w najlepszych klinikach stomatologicznych  z polskimi autorytetami i profesjonalistami (m.in. kliniki w Warszawie i Katowicach), doświadczenie w pracy interdyscyplinarnej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i holistycznego  podejścia do pacjenta.

Protetyka

dr Paweł Luty

Lekarz stomatolog z 20 letnim doświadczeniem zawodowym.

W pracy koncentruje się na stomatologii estetycznej i implantologii. U swoich pacjentów wszystkie prace protetyczne wykonuje do danych aksjograficznych pacjenta. Stale podnosi swoje kwalifikacje w kraju i za granicą. Ukończył prestiżowy program kształcenia podyplomowego Curriculum Implantologiczne ITI Straumann (Warszawa, Frankfurt, Bazylea).

protetyka

Chirurgia

chirurgia

dr Paweł Szczepaniak

Stale uzupełnia swoją wiedzę i podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w prestiżowych międzynarodowych szkoleniach

m.in. Curriculum Implantologii na Uniwersytecie Wolfganga Goethego we Frankfurcie na Menem, trzymodułowy kurs w Steigmann Institute w Neckargemund k/Heidelbergu czy szkolenie z zarządzenia tkankami miękkimi w implantologii organizowane przez Soft Tissue Institute.

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, w latach 2010 – 2015 odbył staż specjalizacyjny w Klinice i Katedrze Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w Katowicach, a w 2016 zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z chirurgii stomatologicznej. Uzyskał także tytuł Diplomate ICOI/DGOI (International Congress of Oral Implantologists oraz Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie) i zdał egzamin Certificate of Proficiency in English (CPE) wydany przez University of Cambridge.

Stomatologia

dr Marta Kowińska

Specjalistka w zakresie protetyki stomatologicznej. Ukończony Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Przynależność do polskiego towarzystwa dysfunkcji narządu żucia oraz Polskie Towarzystwo Stomatologicznej

Marta

Higienistki

Natalia Płonka

natalia, zdjęcia

Ewa Klich